Przejdź do głównej treści
Vagina Café

About me

“Hide not your talents. They for use were made. What’s a sundial in the shade?”

„Nie chowaj swoich talentów. One są stworzone do tego abyś ich używał. Jakie ma znaczenie zegar słoneczny w cieniu?”

Gosia